News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Den 14:e September är det val igen

Den 14:e September är det val igen

Den 14 september är det val till kommun, riksdag och landsting. Redan nu kan du förtidsrösta, alltså gå till din vallokal och lägga din röst innan valdagen. De allra flesta i Ljusnarsbergs kommun bör ha fått sitt röstkort vid det här laget. Har du inte fått ditt röstkort kan du kontakta Valmyndigheten och få ett nytt.

röstkort

För den som inte är så insatt i de olika valen följer här lite grundläggande information.

Riksdagen

Det är Riksdagen som stiftar lagarna i Sverige och beslut som fattas i Riksdagen gäller i hela landet. Här beslutar man till exempel om statsbudgeten och om utrikespolitiken.

Riksdagen består av 349 ledamöter som fördelas beroende på hur många röster varje parti får. Ett parti måste få 4% av rösterna för att komma in i Riksdagen. I dagsläget har Alliansen (Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern) 49,6% av ledamöterna medan det rödgröna blocket (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet) har 44,7% vilket gör att inget av blocken har egen majoritet i riksdagen.

riksdagen

Källa: http://www.riksdagen.se

De flesta känner till på ett ungefär vad partierna i riksdagen står för och vad de har för ideologisk bakgrund, vill man läsa mer om respektive partis politik kan man besöka deras hemsidor:

Socialdemokraternas hemsida
Moderaternas hemsida
Miljöpartiets hemsida
Folkpartiets hemsida
Centerpartiets hemsida
Sverigedemokraternas hemsida
Vänsterpartiets hemsida
Kristdemokraternas hemsida

 
Landstingsfullmäktige

Landstingen har som främsta uppgift att sköta hälso- och sjukvård samt tandvård för barn och ungdomar upp till 20 års ålder. Lanstinget ansvarar alltså för bland annat länets vårdcentraler, sjukhus och Folktandvården.

Ljusnarsberg tillhör Örebro Läns Landsting, den norra valkretsen. Örebro Läns Landsting är en av länets största arbetsgivare, med ca 8500 anställda.

Till landstingsfullmäktige väljer man 71 ledamöter. Denna mandatperiod i Örebro har Socialdemokraterna haft majoritet tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

landstinget

Källa: http://www.orebroll.se    

 

Kommunfullmäktige

I kommunfullmäktige beslutar man om lokala frågor i kommunen. De uppgifter som åligger kommunerna att sköta är:

  • Social omsorg (äldre- och handikappsomsorg samt individ- och familjeomsorg)
  • Förskola / Skola
  • Plan och byggfrågor
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Renhållning och avfallshantering
  • Vatten och avlopp
  • Räddningstjänst
  • Civilt försvar
  • Biblioteksverksamhet
  • Bostäder

Kommunen har också gemensamt med landstinget ansvar för kollektivtrafiken.

I kommunfullmäktige valdes det till förra mandatperioden in 31 ledamöter som fördelade sig som följer:

Socialdemokraterna (S): 13
Moderaterna (M): 5
Centerpartiet (C): 4
Vänsterpartiet (V): 3
Kraftsamling för Ljusnarsberg (KFL): 2
Miljöpartiet (MP): 2
Sverigedemokraterna (SD): 2

Inför denna mandatperiod har man dock beslutat att minska antalet ledamöter till 25 st.

Kraftsamling för Ljusnarsberg kan man inte rösta på i valet denna gång utan Folkpartiet ställer upp med en egen lista. LOK, som var den andra delen av Kraftsamling, ställer inte upp i valet.

De flesta partierna har lokal information under sitt moderpartis hemsida, flera går även att återfinna på Facebook. För den som hellre träffar kandidaterna personligen har de flesta partierna tillfälliga valstugor på Malmtorget i Kopparberg under vissa dagar fram till valet. Information om dessa får man om man vänder sig till respektive parti:

Socialdemokraterna Ljusnarsberg
Moderaterna Ljusnarsberg
Centerpartiet Ljusnarsberg
Vänsterpartiet Ljusnarsberg
Folkpartiet Ljusnarsberg
Miljöpartiet Ljusnarsberg
Sverigedemokraterna Ljusnarsberg

Partierna skickar även hem valsedlar till dig i brevlådan, men har du tappat bort dem kan du läsa dem här:

Valsedlar Ljusnarsbergs kommun 2014

Självklart finns även valsedlarna i röstlokalerna!

Vilken vallokal du kan rösta i står på ditt röstkort. Där står även öppettiderna.

vallokalen

 

Vilket parti ska jag välja?

Det finns ett flertal så kallade valkompasser man kan göra om man inte vet vilket parti man står närmast. Man kan få lite olika resultat på dessa beroende på att det är olika frågor, men det kan ändå ge en fingervisning. Exempel på valkompasser är dessa, från SVT, Aftonbladet och Dagens Nyheter:

SVT:s valkompass

Aftonbladets valkompass

DN:s valkompass

Oavsett vilket parti man väljer är det viktigt att så många som möjligt röstar.

Om du inte röstar överlåter du åt någon annan att bestämma.

I valet 2010 var det drygt 80% som röstade i Ljusnarsberg till Riksdag och Landsting, medan det var drygt 76% som röstade till kommunfullmäktige. Att rösta i kommunvalet är minst lika viktigt som de andra två valen – så om du går och röstar, rösta i alla tre valen! (Givet att du har rösträtt för alla tre förstås. Vilka val du får rösta i framgår av ditt röstkort.)

Självklart kan du rösta på olika partier i de tre olika valen, det behöver ju inte vara så att du håller med samma parti om alla delar av dess politik.

 

Byta namn på kommunen – folkomröstning

I samband med årets val genomförs en folkomröstning om Ljusnarsberg ska byta namn till Kopparberg. Om kommuninvånarna röstar för förslaget innebär det inte nödvändigtvis att kommunen får byta namn, men om invånarna röstar emot kommer kommunen inte att byta namn.

Alternativen är Ljusnarsbergs kommun eller Kopparbergs kommun.

 

Text: Åsa Rosenberg

Kommentarerna är avstängda