News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Debatt 2014

Debatt 2014

Kopparbergar’n ger sig inte själv in i några politiska diskussioner, men politiken är en viktig del av vårt samhälle och därför lämnar vi utrymme för seriös politisk debatt.

14-09-12 Åsa Rosenberg (FP)

Ljusnarsberg slår rekord som sämsta skolkommun

14-09-08 Miljöpartiet de gröna

Valet är ditt for Ljusnarsbergs framtid

14-09-03 Ewa-Leena Johansson

Svar på Ulf Hildings insändare

14-08-19 Nya Moderaterna 

Ljusnarsberg behöver en genomtänkt asyl- och invandrarpolitik

14-07-07

Ewa-Leenas slutsvar på debatten

14-07-02

Angående Ewa-Leena Johanssons svar på-Gunnar Franssons insändrare

Svar från Gunnar Fransson

14-06-26

Svar från Ewa-Leena Johansson på Gunnar Franssons inlägg

14-06-21

Två aktuella frågeställningar i Ljusnarsberg från Nya Moderaterna

14-06-13

Svar på M:s debattinlägg om SD:s framgångar i EU valet och majoritetens passivitet. Läs svaret här! 14-06-03

SD vann i Ljusnarsberg. Inlägg av Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg Läs mer!

14-03-11 Till berörda Landstingspolitiker och andra beslutsförfattare i Kopparberg från signatur ”Lex Maria”

Bakgrund. Min mor är till åren kommen och således då återkommande måste göra besök på vårdcentralen flera gånger per månad för provtagning eller undersökning. Varje gång så är det en ny läkare med olika nya instruktioner, nya tabletter med tillhörande nya krämpor.Läs mer!

14-03-13 Ewa-Leena Johanssons svar

Här kommer en kort och avslutande kommentar på vår debatt ! Min version om hur skrivelsen hanterades på KS stämmer helt överens med NA reporterns artikel några dagar efter sammanträdet. Personen i fråga satt ju med på mötet, det kommer ni väl ihåg eller hur? Ni påpekar helt riktigt att vi var alla helt överens om att sista stycket i skrivelsen skulle tas bort. Och så har också gjorts!! Läs mer!

14-03-10 Svar till Ewa-Leena Johansson om brev till Reinfeldt Moderaterna

Visst är det stimulerande och roligt med avvikande åsikter mellan partierna ibland. Annars fanns det ju inte skäl för olika partier. Ibland tenderar dock förklaringarna till olika händelser och ställningstaganden att bli efterhandskonstruktioner. Så i din förklaring ang. brevet till Reinfeldt. Läs mer!

14-03-06 Svar på Gunnar Fransson och Ulf Hildings insändare 27/2 Socialdemokraterna

Jag förstår inte riktigt Er insändare men det är ju inget unikt, vi brukar ha olika uppfattningar om saker och ting då och då. Och det är ju helt i sin ordning, precis som det kan vara inom politiken, till och med lite roligt och stimulerande ibland. Men vissa av era påståenden är inte bara uppfattningar utan rena sakfel. Jag tänker kommentera några av dem men avstår från alla annars skulle detta bli ett långt svar. Läs mer!

14-03-04 Att debattera. Miljöpartiet

Att debattera är roligt och intressant. Det ger även betraktaren en chans att skaffa sig en uppfattning om debattörerna och i detta fall vilken politik de vill stå för. Det vi i Miljöpartiet känner oss bekväma med är när man debatterar någon eller några hjärtefrågor som man själv vill framhäva sig i. Läs mer!

14-03-01 Ingen inbjudan till Reinfeldt! Moderaterna.

Ljusnarsbergs Kommun med 4850 innevånare är en av de små kommuner på landsbygden, som fått stå som mottagare för ett stort antal asylsökande under de senaste åren. Migrationsverket har över huvudet på kommunen gjort upp med privata anordnare av asylboende. Kommunen har i efterhand fått anordna skolplatser och sköta social service för de nyankomna. Läs mer!

14-02-04 31 eller 21 i fullmäktige?

En lagändring gör det nu möjligt för mindre kommuner att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 21 ledamöter. Ljusnarsbergs Kommun har idag 31 ledamöter i fullmäktige och skulle kunna minska antalet till 21.

Vid 2010 års val behövdes i Ljusnarsberg 93 röster för en plats i kommunfullmäktige. Med 21 ledamöter skulle varje plats ha krävt 138 röster. Tröskeln för mindre partier blir alltså högre än förut. Det blir fler följder. Det är kommunfullmäktige som varje år ska besluta om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. Vid 21 ledamöter i fullmäktige krävs minst 12 för att få ett giltigt beslut. Kommunstyrelsens ledamöter är jäviga och får inte delta. Följden blir, att antalet medlemmar i kommunfullmäktige, som också är ledamöter i kommunstyrelsen, får vara högst 9. Kommunstyrelsen i Ljusnarsberg har idag 11 ledamöter,

21 ledamöter i fullmäktige leder alltså till, att kommunstyrelsen måste bli mindre än idag. I praktiken kommer detta att fungera som ännu en spärr för mindre partier. De får svårare än tidigare att vinna platser i kommunstyrelsen och därmed sämre möjligheter till insyn i och påverkan på besluten.

Ulf Hilding Oppositionsråd Ljusnarsbergs Kommun