News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Celebert besök vid Römyren

Celebert besök vid Römyren

2015-10-08

Under två dagar har enheterna för natur- och vilt på Länsstyrelsen i Örebro besökt Nittälvsdalen för att förbereda inför Naturreservatsbildningen av Nittälvsdalen som kommer att ske under 2016.

IMG_6546_650px-1

Ställdalens Naturstudieklubb fick en inbjudan att vara med när de besökte fågelstationen vid Römyren.

IMG_6534_650px-1

Den byggdes av naturstudieklubben 1978.

IMG_6547_650px-1

 

Det var ett härlig dag. Römyren var mycket vacker i höstskrud. Efter att ha inspekterat byggnaden och den vackra omgivningen kallade Kjell Store till samling.

IMG_6526_650px-1

Undertecknad bytte funktion från skribent för Kopparbergarn till ordförande i Ställdalens Naturstudieklubb. Med stöd av Willy, Kjell, Leif och undertecknad fotograf berättade jag om klubbens historia och dess verksamhet. Klubben har haft god kontakt med länsstyrelsefolk ända sedan början på 70-talet då det påtalades att Nittälvsdalen och framförallt då Dansarbacken skulle skyddas från avverkningar och annan yttre påverkan. Nu ca 40 år senare blir det verklighet. Klubben hade några önskningar kring Dansarbacken bl.a. bättre tillgänglighet för dem som måste ha hjälpmedel för att förflytta sig. Löfte gavs att man inom kommande skötselplan skulle se över detta.

IMG_6530_650px-1

Hans Ljungkvist, en av dem på Länsstyrelsen som förbereder för Naturreservat berättade om hur ett reservat bildas. Numera vill inte ägarna till skyddsvärd skog ha ersättning i pengar, nu är det byte av mark som gäller. Sveaskog, staten, avsätter därför skogsområden som Länsstyrelserna sedan får använda i bytesaffärer. En lite krux i det är att skogen som skall skyddas har ett högre värde än den Sveaskog lämnar i utbyte. Det kan innebära långa och ibland komplicerade förhandlingar. Som åhörare fick man mycket större förståelse för den långa beslutsprocessen som föregår ett reservatsbildande.
Nu drog sig hela sällskapet ner mot myren. Termosar och smörgåsar plockades fram.

IMG_6537_650px-1

Mikael Andersson berättade om VMI, våtmarksinventering. Det gäller våtmarker som i södra Sverige skall vara mer än 10 ha och i norra Sverige mer än 20 ha. Gränsen går genom Örebro Län. Kriteriet för våtmarker är att det finns öppet vatten och hälften av växtligheten skall var fuktighetskrävande. De har indelats i tre klasser. Klass 1 har högst skyddsvärde och dit hör Römyren. En myr kan vara en mosse eller ett kärr. Skillnade är att en mosse bara får sitt vatten från regn medan ett kärr får sitt vatten från omgivningen.

IMG_6549_650px-1

En högmosse växer uppåt främst genom vitmossa. Ett skott från vitmossa kan bli flera meter långt. Det blev mycket intressant information att ta till sig.

IMG_6539_650px-1

Solen lyste och värmde faktiskt lite, trots årstiden. Det blev en förmiddag att njuta av
Innan Länsstyrelsens representanter fortsatt sin resa i Nittälvsdalen fick vi möjlighet till att lära oss lite om svamp.

IMG_6555_650px-1

Mikael Andersson hade plockat några exemplar på vandringen från bilen fram till fågelstationen.

IMG_6560_650px-1

Nämnas kan Talltaggsvamp som hade en distikt doft av buljong vilket vi alla konstaterade.

IMG_6557_650px-1

Spindelskivlingen bör man inte plocka och äta eftersom den är mycket giftig.
Vi lämnade Römyren med många nya kunskaper och vi tackade för att vi från naturstudieklubben fick möjlighet att deltaga.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda