News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Bygderådet

Bygderådet

2021-11-07

Ljusnarsbergs kommunbygderåd har äntligen kunnat träffas i ett fysiskt möte igen. Det skedde i måndags då representanter från de olika byalagen, efter ett års uppehåll, träffades i Tingshuset. Närvarande:

Ställdalens byalag: Kjell Hansson
Hörkens bygdegårdsförening: Roger Hedborg, Kjell Granelli
Högfors Mossgruvans byalag:Solveig Åkerlund, Malvin Fröyset
Ställbergs byalag: Anna-Stina Olsén
Dammens byalag: Göran Ribby
Kopparbergs hembygdsf. 
Yxsjöbergs byalag: Kenneth Andersson, Kjell Persson
Finnfalls byalag: Raymond Fältström
Kommunens representant: Berit Westergren, Ewa-Leena Johansson

Enligt protokollet från mötet hände bland annat följande:

Då en del av de närvarande var nya i sällskapet, företogs först en liten presentationsrunda innan man grep sig an dagens frågor. 
Till varje möte brukar man bjuda in gäster som berättar om olika verksamheter som berör bygden, men den här gången diskuterade rådet istället önskemål om ämnen på kommande möten att lyfta.  Bland annat nämndes polisen, nedskräpning, ovårdade fastigheter, plogning, asfaltering, ödehus. 

Dessutom rapporterade byalagen om några viktiga saker som hänt i respektive områden sen sist:

*Ställdalen, har haft ett projekt ”Folkets trädgård” under sommaren. Haft årsmöte i trädgården, städat i Ställdalen efter vägarna samt även en hel del dikesstädningar åt Svevia.
*Yxsjöberg, byggt boulebana, haft mopedrally, fått in två hyresgäster i sitt hus
*Högfors, ny ordförande, museet öppet 7 veckor i somras med bra besöksfrekvens trots mindre öppet, haft två inbrott, bron i Högfors stängs av i 10 veckor pga av reparationsarbeten och trafiken leds om.
*Ställberg, ny styrelse från 1/10, städdag på folketshus planerad och takreparation.
*Finnfall – hade årsmöte och fått ny ordförande, rödfärgat sitt hus, planerar för flertalet aktiviteter framåt
*Hörken, städat upp området runt badplatsen, gjort ny grillplats, planerar ljusfest 1:a advent
*Dammens, har ff interimsstyrelse tillsatt.

Kommunen berättade om:

• ett projekt ”Jämlik hälsa” tillsammans med Region Örebro län för att förebygga hjärt- kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Mer information kommer att komma till föreningarna i Ljusnarsbergs kommun som kan vara med och bidra till folkhälsan. Bilaga till protokollet samt kontaktuppgifter till föreningsansvarig.
• Just nu pågår ett arbete riktat mot insamling av skrotbilar.

Nästa möte – Ställdalen i Bruksgården måndag 16 november – 2020 kl 18.00

 

 

Kommentarerna är avstängda