News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Bygderåd i Finnfall

Bygderåd i Finnfall

14-06-05
Byalagen i Ställdalen, Hörken, Yxsjöberg, Högfors, Ställberg, Dammen, Stockbacken-Gruvberget, Finnfall, Bastkärn, Hembygdsföreningen och representanter för kommunen brukar träffas för gemensamma bygderåd.

_DSC8043

Måndag 2 juni träffades några för att diskutera gemensamma frågor samt för att träffa inbjudna gäster Thomas Jäderkvist från polisen och Björn Öringbäck  för Kopparbergarn.

_DSC8056

Rainer von Groote från Finnfalls byalag var ordförande för mötet, som hölls i Finnfalls gamla skola och som inleddes med fika. Efter att dagordningen godkänts, fick Thomas Jäderkvist ordet. Thomas är tillförordnad chef i Norra Örebro län och berättade om läget här i kommunen och hur brottsligheten har förändrats. Tidigare utgjordes stöldgods av privata ägodelar från sommarstugor och liknande, numer handlar det om materialstölder som koppar och andra metaller.  Även diesel är en begärlig vara, eftersom förövarna ofta har dieseldrivna fordon som körs långa sträckor. På 90-talet gjordes 90% av stölderna av ortsbefolkningen. Idag kommer tjuvarna från hela landet och ingår ofta i organiserade ligor. Man skulle kunna tro att stöldgodset körs med last- och tankbilar, men ofta göms det i närheten av brottsplatsen och hämtas efter hand. Förövarna däremot tar sig snabbt härifrån och är försvunna på jakt efter nya byten.

_DSC8048

Polisen genomgår just nu en omorganisation. Från att tidigare ha varit organiserade länsvis, kommer alla poliser att tillhöra Polismyndigheten Sverige. Landet kommer ändå att delas in i regioner och för vår del är det Region Bergslagen som räknas och som består av Dalarna, Örebro län och Värmland.
– Plötsligt ligger Ljusnarsbergs kommun i centrum, var en liten kommentar han inflikade.

Organisationen ger fri rörlighet och är tänkt att ge större trygghet för invånarna, men ändå kan behov långt bort betyda att ingen polis finns på plats, just när man behöver den. Men den innebär ett ökat antal poliser på fältet.

Han tog också upp frågan om invandrare och asylsökande och gav exempel på hur man känner sig bland främmande människor.
– Det är en stor skillnad på trygghetskänsla att möta 10 grannar eller 10 okända personer var de än kommer ifrån.

Björn Öringbäck berättade om Kopparbergarn och behovet av att ha kontaktpersoner /medarbetare ute i byarna. Vissa kontakter har redan upprättats, men fler behövs, för att hela kommunen ska få bevakning.

Bo Wallströmer från kommunen tog upp problemen vi haft med bärplockarna och att beredskapen ska ökas. Dessutom berättade han att köket på Treskillingen ska byggas om och kommer att stängas 15 juni, då arbetet påbörjas. Under sommaren kommer maten att lagas på Kyrkbacksskolan och i höst i Nora. Ombyggnaden beräknas vara klar 1 december.

_DSC8059

Frågan om fiber diskuterades också. Förutsättningarna är mycket olika beroende på hur man bor och vad som finns förberett på olika ställen. Klart är att alla byarna på sikt kommer att kunna ansluta sig till nätet, men vissa hus ligger alltför ensligt för att kunna få den förmånen. Erling Norin visade också på att det nu finns möjlighet att få internet via satellit snabbt och till ett överkomligt pris. Dessutom rapporterade han från Länsbygderådet och lovade också att biträda Rainer vid ett möte med politiker.

_DSC8054

Efter lite blandad diskussion under rubriken ”Övrigt” avslutades mötet.

Text: Inger Aftonljus
Foto: Björn Öringbäck

 

Kommentarerna är avstängda