News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Bränner för nytt liv

Bränner för nytt liv.

2015-07-05

Under några dagar pågår kontrollerad naturvårdsbränning på Ställbergsmossen som ligger på gränsen mellan Hällefors och Ljusnarsbergs Kommun.

IMG_3115_650px-1

Kjell Store från Länsstyrelsen mötte upp och gav oss tre representanter från massmedia, Kopparbergarn, Na och ETC Bergslagen, instruktioner för hur vi skulle förhålla oss när vi kom fram till bränningsområdet. Efter ca 500 m promenad var vi framme.

IMG_3141_-1

Nu fick vi också träffa Åsa Forsberg. Hon och Kjell är ansvariga för att genomföra inventeringar och se till att skötselplanerna för naturreservaten i norra länsdelen genomförs. Redan 2010 börjades planeringen av Ställbergsmossens bränning. Kjell började titta på vilka områden som var lämpliga och inventeringar gjordes för att se vilken fauna och flora som fanns där.

IMG_3150_650px-1

Vi fick revidera vår uppfattning om hur en naturvårdsbränning går till.

IMG_3169_650px-1

Här var inga hög lågor, utom när en torrgran eller annat lättantänligt kom i eldens väg, då blev det ett kortvarigt bloss. Sakta styrdes eldens väg åt det håll som var planerat. Mot vinden.

IMG_3152_650px-1

Bränningsledaren, Johan Falck och hans 10 medarbetade arbetade sig lugnt framåt med elden under full kontroll.
Redan dagen innan hade planeringen för dagens bränning av det ca 7 ha (14 fotbollsplaner) stora området börjat.

IMG_3162_650px-1

Omkring 1,5 km huvudslang hade lagts från Nordtjärn och runt området som skulle brännas. På huvudslangen kopplas mindre slangar som används för att bevattna runt bränningsområdet.

IMG_3116_650px-1

Lagret av slang var betydande I Nordtjärn finns 2 pumpar + 4 i reserv som svara för vattenförsörjningen.

IMG_3127_650px-1

Med en tändkanna laddad med fotogen och diesel lägga Johan Falck ut slag där han vill att elden skall gå. Ju tätare slag ju häftigare eld. Det gäller också att läsa av markförhållandena. Är det lättantändlig mossa så tar man det försiktigt däremot står blåbärsriset emot lågorna och då behöver elden lite mer hjälp. Där det lutar uppför blir det också lite mer skjuts på elden.

IMG_3137_650-1

Vi kunde konstatera att bara ca 4 cm ner i mossan var det blött. Åsa berättar att just nu är det optimala förutsättningar för en bra bränningen. Det är varmt, hög luftfuktighet och lagom vind. Precis sådant väder som det kan bli åsknedslag vid.
På den här platsen bränner man för att gynna tallen. Gran och björk brinner lättare men björken kommer tillbaka genom frösättning och rotskott. Det är inte eld som dödar mest utan den varma röken.

IMG_3123_650px-1

Skogsbrand är en naturlig förekomst. För 150 år sedan brann ca 1% av landets skogar varje år nu är det bara ca 1promille som antänts naturligt exempelvis genom åsknedslag.
Ett hundratal arter är helt beroende av brand för att överleva och ca 1500 gynnas av elden. Redan nu tror Kjell att rökdansflugan kan var på gång in i området. Ganska snart hoppas man att brandnävan slår rot här.  Åsa tror att kapuschongskalbaggen är också en art som fort etablerar sig i brandområden. Till hösten kommer man att sätta ut fönsterfällor för att se vilka insekter som har kommit åter. Bränningen kommer också att gynna bl.a tretåig hackspett och blå ringlav. Det är nu, efter bränningen, som det spännande arbetet med att inventera kommer igång och man får se förändringarna.
Kjell kommer att säkra upp Postleden som går genom området. Skyltar kommer att sättas upp att det inte är lämpligt att röra sig utanför leden då trädrötter kan var skadade. Träden kan fall när som helst under lång tid. Bäst vore att det blev riktig blåst om några veckor så all skadad skog blåser omkull på en gång.
Den här naturvårdbränningen är en av åtgärderna i Life taiga. Det är ett projekt som Örebro län, tillsammans med 13 andra län, genomför för att bevara den biologiska mångfalden i barrskogar.
Är du intresserad har Länsstyrelsens hemsida mycket information att förkovra sig i.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda