News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Bli god man

Vad är en god man?

Att vara god man eller förvaltare innehåller ett stort mått av ideellt arbete.

En god man är ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har god man kallas huvudman.

Frågan om god man uppstår ofta när en person inte klarar att själv sköta sina ekonomiska angelägenheter eller förvalta sina tillgångar. Det kan gälla dementa och ålderssvaga personer, psykiskt sjuka, funktionshindrade med flera.

Den som får god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Gode mannen måste ha huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom sådana som berör den dagliga hushållningen.

Vad gör en god man?

En god man kan ha olika uppgifter. De kan delas in i tre områden: Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Bevaka rätt inbegriper till exempel:

Att företräda huvudmannen vid

 • försäljning av bostad
 • kontakter med fordringsägare
 • upprättande av avbetalningsavtal
 • ansökan om skuldsanering
 • ärende i hyresnämnd
 • överklagande av beslut

Det kan också innebära att man hjälper till att ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) eller att ansöka om bostadsbidrag/bostadstillägg.

Förvalta egendom inbegriper till exempel:

 • ta hand om huvudmannens pension och bidrag
 • betala räkningar
 • lämna fickpengar
 • förvalta huvudmannens tillgångar
 • deklarera
 • sanera eventuella skulder

Sörja för person innebär inte att man ska ta hand om huvudmannen personligen, snarare handlar det om att se till att ens huvudman får den hjälp han eller hon behöver, att sysselsättning och fritidsverksamhet ordnas och att huvudmannen får nytta av sina pengar.

Får man betalt?

Ja, du har rätt till arvode för ditt arbete, vilket oftast beräknas som ett schablonbelopp beroende på hur krävande uppdraget uppskattas vara. Du har också rätt till ersättning om du använder din egen bil för resor samt kostnadsersättning för saker som porto och liknande.

Vill du veta mer?

Gode män tillsätts av överförmyndarnämnden, som är gemensam för Nora, Hällefors, Lindesberg och Ljusnarsberg.

Här kan du anmäla ditt intresse.

Du kan även läsa mer om att vara godman på www.rfs.se.

Kommentarerna är avstängda