News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald i vår vardagsmiljö

2021-05-24
Ljusnarsbergs Kommun har beslutat att satsa på biologisk mångfald i Kopparberg och Ställdalen. Vår kommunbiolog Ingrid André har sökt och fått pengar till ett LONA projekt för att gynna biologisk mångfald i kommunen.

Ställdalens Naturstudieklubb kontaktades av Ingrid André som frågade om vi ville inventera några lämpliga platser att anlägga äng på.

Nu är vi igång.

På vissa ställen i Rydbergsdal härskar kirskålen så där är det inte lämpligt att tänka sig äng. Kanske kommer många att reagera på att en förut välansad yta ser lite tufsig ut. Men där kommer det eventuellt att anläggas en äng om jordmånen är den rätta.

I Ställdalen kommer gräsytan söder om Folkets Trädgård att lämnas orörd. En viss ansning kommer att ske så att området blir tillgängligt för promenad.

En orsak till att det behöves växa vilda växter är att våra humlor, bin, andra steklar och fjärilar måste få tillbaka lite av sin livsmiljö. Det är för långt mellan matställena. Några arter har redan dött ut och andra är i riskzonen framförallt bin. Redan idag har ett antal svenska humlor dött ut. Ett påtagligt bevis på att arterna minskar är att man numera inte ser så många krossade insekter på bilfönster när man är ute och åker. De pollinerande arterna behövs för att vi skall kunna äta äpplen och bär från vår trädgård.

De välklippta gräsytorna ser propert och prydligt ut men egentligen är det gröna öknar. Inte ens den väldoftande vitklövern får en chans. Det är ingen miljö som vingburna individer kan leva i. Många känner sig trygga med att veta att där man vistas är det helt fritt från kryp men vi kan skapa miljöer för alla levande varelser. Visst är det obehagligt och ibland farligt att få en fästing på sig. Kanske är du allergisk mot getingstick. Ibland kan en humla bränna till. Men vore det inte rätt trist om alla småljud försvann. Fåglarna behöver mat till sina ungar. Allt i naturen hör ihop.

Men om vi tittar på det positiva med ängar. Det kommer att bli en palett av färger som ändra sig under hela växtperioden. Lyssna på surret från steklar som förser sig och sina avkommor med mat. Titta på fjärilar som födosöker. Veta att fruktträd och bärbuskar i omnejden kommer att bära rikligt med frukt som smakar svensk sommar. Tänk att kunna plocka en bukett blommor till kaffebordet.

Där ängarna kommer att finnas klipps en ram runt så att man kan promenera och njuta. På en del ställen kanske en gång genom området ansas.

Tittar man på miljöpåverkan så kommer dessa ytor att klippas när växtsäsongen är över medan vissa gräsytor idag körs med stora gräsklippare många gånger under växtperioden. Även om de körs på miljöbränsle sker det idag utsläpp som inte är bra för miljön och som det skulle vara bra att minimera.

Områdena som berörs är en yta i södra delen av Rydbergsdal.

Trekanten mellan vägarna mitt emot Vårdcentralen.

En av ytorna i parken nere vid Resecenter.

Under sommaren kommer medlemmar i Naturstudieklubben att med ojämna mellanrum inventera områdena för att se hur man skall gå vidare för att anlägga ängar. Det finns olika metoder beroende av markens beskaffenhet. Om ni ser några som går väldigt sakta och tittar ner i marken är det förmodligen så är det inventerare. Ta gärna kontakt och prata. Kanske har du någon bra ide till kommande äng.

Det här är bara en början på en utveckling av att åter ge oss möjlighet att njuta av surrande insekter och färggranna fjärilar. Låt oss njuta av ett Ljusnarsberg med en stor biologisk mångfald.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda