News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Bildvisning utan bilder

Bildvisning utan bilder (nästan).

2022-11-24
Ställdalens Naturstudieklubb har haft sitt sista medlemsmöte 2022.

Ett 30-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan och kommit till Tingshuset. Föreläsare var Håkan Friberg som gästat oss en gång tidigare. Då berättade han om naturen i Nittälvsdalen. Den här gången skulle han berätta något om de människor som bodde där.
Tyvärr blev det inte som det var tänkt. I en dryg halvtimme försökte några datakunniga få projektorn att fungera. Då hade underteckna med hjälp av Karin Alstermark och med telefonens hjälp försökt nå personer som kunde tänkas ha kunskap i projektorns funktion men någon hjälp fanns inte att få. Tack till er som försökte hjälpa oss.

Håkan Friberg beslöt att berätta utan bilder. Han har erfarenheter av det då han i grunden är lärare.

Mycket målande berättade han om de stora familjen som bodde i banvaktsstugan där Nittälven korsar järnvägen. Det föddes 14 barn i stugan varav 13 levde till vuxen ålder.

Första gången Håkan vandrade där hittade han bara jordkällaren. Nästa gång såg han en kulle överväxt med stora granar. Det var det som var kvar av huset.
Vid ytterligare ett besök hade det huggits så man kunde se gårdstunet och jordkällaren.

Vid den här tidpunkten dök Håkan Mossbergs namn upp i mitt huvud. Kanske kunde han hjälpa till att få igång projektorn. Ett första försök gjordes via telefon det fungerade inte. Men han kom efter en stund med en kabel. Efter akrobatiska övningar gick projektorn igång. Under tiden detta pågick serverades kaffe.

Håkan Friberg gjorde en snabb resume´. Nu med bilder.
Han tog oss med på en promenad uppåt efter älven.
Det går ännu att hitta lämningar efter verksamheten som pågått där.

Fortfarande kan man se rester av timrade lador som vittnar om att allt ätbart för djuren togs tillvara inför den stundande vintern.


En viktig inkomstkälla var kolningen. Här är det en raserad murstock som vittnar om att det legat en kolarkoja här.

Vandringen fortsatte mot norr.

Mördarhedens koja var för många år sedan en ruin men de rustades upp och är nu ett fint vandringsmål. Den är iordningställd med bord och bänkar inne. På bordet ligger en gästbok och en dokumentation om hur namnet kommit till. Det går att gå två vägar till kojan. Den ena går västerut och fodrar lite kondition men det är väldigt vackert. Här finns minnen från den tid när det bedrevs hackslog i den mycket kuperade terrängen. Vill man gå lite lättare väg promenerar man ner efter älven.

I anslutningen till älven låg en gång torpet Spängröjningen.

Endast delar av en stenmur finns kvar.

Håkan hade med hjälp av hustrun Barbro forskat fram spännande fakta om de människor som en gång bott där.
Bild 8434
En av ordförandes uppgifter är att hälsa föreläsare och publik välkomna, så blev det inte den här gången eftersom hon var upptagen med att hitta hjälp med att få igång projektorn. Föreläsaren fick presentera sig själv. Men jag fick iallafall avtacka Håkan efter hans kunniga och intressant bildvisning. Hans intresse för Nittälvsdalen lyser igenom när han på ett mycket engagerat sätt berättar om naturen och de människor som har levt och verkat där.
Håkan har delat med sig av naturbilderna i reportaget.
Det blev en fin kväll, mycket tack vare en föreläsare som var trygg i sin kunskap och gick vidare utan bilder.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda