News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Bildningschef med siktet ställt på en ljus framtid

Bildningschef med siktet ställt på en ljus framtid.

2019-05-01
Andreas Lundholm, Ljusnarsbergs bildningschef ser framtiden an med stor tillförsikt.

Andreas föddes i Västerås för 48 år sedan. Utbildade sig till lärare i matematik och idrott i Stockholm. 1997 flyttade han till Ludvika och fick arbete som lärare i Smedjebacken.
Ludvika och Smedjebackens kommuner har ett kommunalförbund som driver gymnasieskola. I 12 år arbetade han som lärare för att sedan övergå till tjänsten som rektor.
Innan han slutade, arbetade han som biträdande förbundschef.

Men han började känna att det var dags att gå vidare i livet och började söka arbete inom pendlingsavstånd från Ludvika. Sommaren 2018 uppmärksammade han att Ljusnarsbergs kommun sökte ny bildningschef. Han hade läst en del i media om att skolan i Ljusnarsberg inte fungerade så bra, men han vet också att media har en förmåga att leta problem, så han sökte jobbet.

Från första mötet med tjänstemän och politiker fick han ett mycket positivt och välkomnande bemötande. Han mötte vänlighet och ett stort engagemang för att utveckla skolan. Alla ville verka för att få fina förutsättningar för eleverna. När Andreas nu börjat bli varm i kläderna, har han upptäckt att den attityden inte förändrats. En liten kommun har den fördelen, att all personal finns nära varandra och därmed blir beslutsvägarna kortare. Han känner också stort stöd från politikerna.

Andreas förhoppning är att utveckla det samarbete med de olika nätverk som finns kring barnen idag och även söka nya som t.ex. Svenska Kyrkan. Ju mer samarbete mellan olika aktörer ju större möjligheter att utvecklas mot nya mål. Eleven skall känna att den är viktig för skola och skolan är viktig för den. Möjligheterna till ett bra arbetsliv ökar betydligt, om avslutande grundskolebetyg ger behörighet till gymnasieskola.

Andreas ser goda förutsättningar att utveckla skolorna i Ljusnarsberg. Den nya matsalen och idrottshallen blev ett riktigt lyft för verksamheten. Idag går ca 400 elever i grundskolan. Ungefär 180 i förskolan och lika många läser på vuxenutbildningen. Den utbildningen görs både på plats men även på distans. Det finns också SFI utbildning.

Antalet behöriga lärare är godtagbart. Helst vill ju Andreas att alla skall ha full kompetens, men det är i dagens läge inte möjligt, eftersom det är en brist på utbildade lärare. På Kyrkbacksskolan finns skolsköterska och kurator tillgängliga.
På Pärlan finns fritidsgård för dem som fyllt 12 år.

Andreas Lundholm har också biblioteket inom sitt ansvarsområde. Kommunen har fått bidrag från Kulturrådet att utveckla det som mötesplats. Redan nu har kommit igång några aktiviteter, men målet är att förändringarna skall bli så betydande, att besökarna skall uppmärksamma förändringar och ta dem till sig. Med hjälp av olika digitala lösningar kan man öka flexibiliteten på olika områden. Det finns idag en utbildad bibliotekarie på plats.
Efter samtalet med Andreas Lundholm känns det som om eleverna i Ljusnarsbergs skolor kan se framtiden an med god tillförsikt. Kanske vi ses på biblioteket nästa gång, då inte bara som boklånare.

Text och foto: Thyra Lundell

Kommentarerna är avstängda