News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Beslut om licensjakt på varg i Örebro län 2018

Beslut om licensjakt på varg i Örebro län 2018

17-09-28
september-28

Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat om licensjakt på två vargar inom reviret Kindla. Jakten får bedrivas från och med den 2 januari till och med den 15 februari 2018 eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.

Syftet med licensjakten är att begränsa de negativa socioekonomiska konsekvenserna, underlätta älgförvaltning, tamdjurshållning, begränsa skador och därigenom skapa förutsättningar för en hållbar förvaltning av varg, förbättra möjligheten för samexistens och på detta sätt bevara vargstammens gynnsamma bevarandestatus.

– Jakten i Örebro län är begränsad till ett revir i norra länsdelen, inom ett område där antalet revir ökat betydligt under senare år. Jakten är enligt Länsstyrelsens bedömning proportionerlig och överensstämmer med länets regionala förvaltningsmål. Jakten hindrar inte heller upprätthållandet av vargens gynnsamma bevarandestatus, säger Magnus Eklund, chef för Miljöavdelningen vid Länsstyrelsen i Örebro.

Örebro har sedan mer än 15 år haft vargrevir i den norra länsdelen. Länet befinner sig även i kärnområdet av en vargstam under utbredning och lämpar sig därför för ett strikt begränsat uttag av vargrevir genom licensjakt. Det begränsade uttaget på totalt två vargar i Örebro län påverkar inte heller vargpopulationen negativt. Paret i reviret består av en hane med dotter. Reviret är beläget i den norra länsdelen som länge haft etablering av varg, och där tätheten av revir ökat betydligt under senare år.

Det totala jaktuttaget licensjakt på varg 2018
Licensjakten omfattar totalt 22 individer i fem län och länsstyrelserna anser detta vara av begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet* har efter samråd enats om jaktuttag per län enligt följande:

· Örebro – 2

· Dalarna – 6

· Värmland – 6

· Gävleborg – 2

· Västmanland – 6

Länsstyrelsen fortsätter nu arbetet med förberedelser inför licensjakten, i samverkan med övriga berörda län.

Fakta om jakten i Örebro län
Jakt får bedrivas från och med den 2 januari 2018 till och med den 15 februari 2018 eller till dess Länsstyrelsen avlyser jakten.

Tilldelning och jaktområde
Jaktområde Kindla: 2 vargar

Motivering och bakgrund för beslut
Jakten är ett led i rovdjurspolitiken, som syftar till att vargstammen ska ha gynnsam bevarandestatus, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och att hänsyn tas till socioekonomiska faktorer.

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till vissa länsstyrelser i enlighet med att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad.

Beslutet om licensjakt på varg har fattats utifrån de juridiska förutsättningarna som finns, Naturvårdsverkets beslut om miniminivåer för varg, beräkningsunderlag från Viltskadecenter, fastställda inventeringsresultat, de målsättningar länen har satt upp i regionala förvaltningsplaner för stora rovdjur. Besluten har fattats med bred förankring i det gemensamma arbetet mellan länen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Samråd har även skett med Norge.

Vid bedömning av möjligt jaktuttag i Örebro län har hänsyn tagits till hur stor andel av vargstammen som finns inom länet, men också till att en fortsatt spridning av vargstammen ska kunna ske och att jaktuttaget inte ska försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.

* Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Avdelningschef
Magnus Eklund

Länsstyrelsen i Örebro län

Avdelningschef för miljö

010-224 87 40
Handläggare
Caroline Lundmark
Länsstyrelsen i Örebro län
Vilthandläggare
010-224 86 34
Presskontakt
Göran Schultz
Länsstyrelsen i Örebro län
Kommunikationstrateg
0703-61 62 39

Länsstyrelsen i Örebro län
Pressrum
Twitter@LstOrebro

Kommentarerna är avstängda