News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Bergslagernas Spelmansgille

Bergslagernas Spelmansgille

mu17

Riksspelmannen Carl-Erik Hartman (1870-1972), Bångbro, hade startat ett spelmansgille med namnet Bångbro-Guldsmedshytte Spelmansgille. 1943 bytte detta gille namn till Bergslagernas Spelmansgille, i syfte att locka spelmän från andra Bergslager. De ursprungliga medlemmarna var, förutom C-E Hartman: Johan Gottfrid ” Friden” Magnusson från Guldsmedshyttan, Evald Amundsson och Erik Jansson från Hafsta samt Karl Gustav Karlsson (”Prästfalls-Kalle”), från Prästfall. Gillet ordnade 1943 en välbesökt stämma andra marknadsdagen i Kopparberg och fortsatte den traditionen under sju år. Efter några års uppehåll återupptogs stämmorna 1964 och omvandlades på 1990-talet till spelträffar, vilka fortfarande anordnas av Bergslagernas Spelmansgille i oktober varje år och är populära och välbesökta.

I slutet av 1990-talet samlade C-E Hartmans son, klarinettisten mm Stig Hartman (1913-2007), ett antal spelmän för att söka återuppliva Bergslagernas Spelmansgille. I gillet spelar i dag tolv spelmän. Av dessa kommer fyra från Nya Kopparbergs Bergslag: Inga-Lill Ohlström (fiol), Ställdalen, Anna Brevik Elfström (fiol), Bångbro, Gunnar Elfström (fiol, klarinett, blockflöjt, tvärflöjt, saxofon) Kopparberg samt Mats Lindström (fiol, altfiol) Kopparberg. Linde Bergslag bidrar med åtta spelmän: Kajsa och Johnny Karlsson (båda fiol), Ove Magnusson (fiol), Katarina Erelöf (fiol, dragspel) och Håkan Wredh (fiol), samtliga Guldsmedshyttan, Stig-Ove Vilhelmsson (munspel), Storå, samt Jeanette (fiol, altfiol, kontrabasnyckelharpa och kromatisk nyckelharpa) och Curt Lindmark (silverbasharpa, fiol, rommeltopf), Lindesberg.

Bergslagernas Spelmansgille spelar företrädesvis Bergslagslåtar; både traditionella och nyskrivna av gillets egna medlemmar. Utöver spelträffen i oktober, framträder gillet gärna i olika sammanhang som t ex folkmusikkonserter (bl a vid ”Forsens Dag” i Hammarbacken, Guldsmedshyttan) samt medverkar med ceremoniell musik vid bröllop, begravningar och liknande. Inte minst spelar gillet med förtjusning dansmusik (bl a på Gammelmarken i Kopparberg). Bergslagernas Spelmansgille verkar även ibland som medarrangörer i spelmansstämmor; varav kan nämnas ”Blinda Petter-stämman” i Nyberget, Guldsmedshyttan, vilken anordnades under några år i början av 2000-talet.

(Kontaktman för Gillet är dess ordförande Kajsa Karlsson, Guldsmedshyttan tel

Kommentarerna är avstängda