News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Årsmöte Ljusnarsbergs Kammarmusikförening

Årsmöte Ljusnarsbergs Kammarmusikförening

2019-04-03
Efter en mycket fin konsert följde årsmöte för Ljusnarsbergs Kammarmusikföreningen. Det inleddes med kaffe och en väldigt god kardemummakaka bakad av Viola Mäkelä .

10-talet medlemmar hade hörsammat kallelsen.
Ordförande Thomas Lundkvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Till mötesordförande valdes undertecknad. Till mötessekreterare valdes Kerstin Johansson.
De närvarande godkände årsmötets behöriga utlysande.
Den stadgeenliga dagordningen godkändes utan tillägg.
Thomas Lundkvist delgav mötesdeltagarna en diger verksamhetsberättelse för 2018.
Kassör Ulla Björklund delgav bokslutet. Revisionsberättelse rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet för 2018. Mötesdeltagarna gick på revisorernas förslag och rösta ja till ansvarsfrihet.
Nästa punkt var val av styrelsen. På ordförandes fråga till valberedningen framkom att ordförande, sekreterare och kassör inte stod till förfogande för omval. Några förslag till nya personer på dessa befattningar fanns inte. En förening utan dessa nyckelpersoner kan inte existera. På förslag från mötesordförande beslöt årsmötet att ge medlemmarna ytterligare en chans att komma med förslag på personer som skulle tänka sig besätta de vakanta posterna. Styrelsen kunde tänka sig att sitta kvar tills ett extra årsmöte. Mötet skall ske före juli månads utgång.
Kan inte någon ny styrelse väljas kommer föreningen att upphöra.

Thomas redovisade att de sökta bidragen för verksamheten har beviljats.
En Schubertafton är planerade till den 28 april på Församlingshemmet. Föreningen kommer också att svara för att en konsert den 13 juli, dagen för firandet av Treskillingsmärkets stämplande.

Utlysande till extra årsmöte kommer att ske. Mötet beslöt att den 13 juli blir en lämplig dag. Tid meddelas senare.
Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Det blev en eftermiddag med ytterligheter av känslor. Först en konsert som gav mycket glädje och glada skratt för att avslutas vemodigt inför eventuellt nedläggande av Ljusnarsbergs Kammarmusikföreningen.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda