News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Årsmöte i Ställdalens Naturstudieklubb

Årsmöte i Ställdalens Naturstudieklubb

2017-02-21
Ställdalens Naturstudieklubb har avslutat 2016. Ett välbesökt årsmöte genomfördes enligt gällande dagordning.

IMG_0284_650px-1

Klubbens ordförande, Thyra Lundell, började med att informera om bl.a ett naturvårdsmöte på Länsstyrelsen.
Därefter öppnade hon mötet. Första punkten var att välja ordförande för mötet.

IMG_0292_650px-1

Mötesdeltagarna valde Ulf Hilding att leda mötet. Till sekreterare valdes Inger Ljungqvist.
I rask takt avverkades verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsrapporten.
Mötets eniga beslut blev att ge styrelsen för Ställdalens Naturstudieklubb ansvarfrihet.
När det blev dags att välja styrelse trädde valberedningen, Leif Ljungqvist och Bengt Lundell, fram. På deras förslag valdes nuvarande ordförande, Thyra Lundell, att leda klubben ännu ett år. Övriga ledamöter omvaldes. Styrelsen hade fattat ett beslut att utöka medlemmarna i densamma från 6 till 7 medlemmar och Bengt Johansson valdes till ny ledamot.
Vid efterföljande konstituerande möte valdes Märta Dahlberg till vice ordförande, Lars-Erik Pettersson till kassör och Inger Ljungqvist till sekreterare. Övrig medlemmar blev Kjell Hansson och Hans Eriksson.
Det valdes också medlemmar till trivselgruppen, naturvandrarna och resekommiten. Det gör att många av medlemmarna är aktiva på något sätt i klubbarbetet,
Revisorer och valberedningplatserna tillsattes också.

IMG_0293_650px-1

På övriga frågor tog Eva Vikman upp problemet med all plast som finns i naturen och framförallt i haven. Förslag kom hur vi skulle kunna påverka opinionen på framförallt hemmaplanet. Använd tygkassar istället för plastpåsar. Man behöver inte heller använda de små påsarna som finns vid fruktdisken. Kontakt skall också tas med länsstyrelsen för att höra deras syn på saken. Detta blir en fråga för styrelsen att ta tag i.
Nu hade doften av grönsakssoppa spritt sig i lokalen så publiken började bli riktigt sugen.
Kaija hade kokat en större mängd.

IMG_0295_650px-1

När alla kände sig mätta återgick vi till möteslokalen som mörklades. Bengt Lundell visade bilder från några av 2016 års aktiviteter. Det var trevligt att minnas tillbaka på fina och minnesvärda händelser. Många kommentarer fälldes.
2017-års årsmöte avslutades med kaffe och tårtor som Kerstin Kuismin och Inger Ljungqvist bakat.
Ställdalens Naturstudieklubb firar i år att det är 60 år sedan klubben bildades. Det kommer att högtidlighållas under tidig höst.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda