News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Årsmöte i Ställdalens byalag

Årsmöte i Ställdalens byalag

2024-03-30

Välbesökt, god stämning och kloka beslut

– Jag hälsar er välkomna och speciellt välkomna till de som köpt Folkets Hus och alla nya och … gamla. Så inleddes årsmötet i Ställdalens byalag den 26 mars av den sittande mötesordföranden och tillika ordföranden i byalaget.

Det blev en trevlig och gemytlig tillställning med många medlemmar, fin stämning och god smörgåstårta. Vägbeskrivning för de nyinflyttade och skjuts för de som hade svårt att gå gjorde att alla hade möjlighet att komma!

Det var glädjande trångt i Bruksgårdens stora sal i Ställdalen kl.19.00 när årsmötet började. Kjell Hansson intog ordförandeplatsen, och kommer att sitta där ytterligare ett år enligt beslut av ett enat årsmöte. Han ledde oss genom dagordningen.

Ekonomin är god
Kassör Ewa-Leena Johansson gick igenom resultat- och balansräkning med förklaringar och vi kunde alla konstatera att verksamheten gått med en vinst på 5 708 kronor och 42 öre, där bidragen bland annat kommer från Sparbanksstiftelsen och kommunen. Medlemsavgiften – 100 kr/år respektive 150 kr/år för familj – inbringade 10 480 kronor. Om det var någon som ville ta en närmare titt på alla verifikationerna så fanns pärmen till hands på bordet!

Årsmötet beslutade, helt i enlighet med revisorernas rekommendationer, att utav de 300 000 kronorna som finns på banken, placera 200 000 kronor på ett räntekonto. Vi var alla överens om att ”det är dumt att så mycket pengar står på ett konto utan ränta”.

Även under punkt 12 – ordförandeposten – var årsmötet enigt.


– Ja, jag får väl göra det och jag tackar för förtroendet, svarade Kjell Hansson på årsmötets förslag att välja honom till ordförande på ytterligare ett år.

Programförslag till Folkets Trädgård
Under punkten Övriga frågor tog Kicki Hendahl upp det kommande programmet för Folkets Trädgård som är under utarbetande. Styrelsen önskar få förslag och idéer på aktiviteter för sommaren och de önskar höra från oss under april månad. Tips samt önskemål om att själva ordna en aktivitet mottages tacksamt. Vänd er till Kicki Hendahl, Arno Wilting eller Elin Hector.

Folkets Hus återuppstår i vissa delar
Efter årsmötet fick vi möta de nyinflyttade i Folkets Hus, Daniëlle och Edwin Scholten, som berättade vad de vill med Folkets Hus.

– Vi har stora planer, och det är jättemycket jobb, började Edwin. Sedan berättar han med entusiasm om vad som gjorts och planer framöver.

Sedan ca en månad tillbaka bor Daniëlle och Edwin på ovanvåningen i Folkets Hus, sedan huset blivit beboligt med el och värme. Nedanvåningen i boningshuset byggs om till vardagsrum och kök.
Dansrotundan blir vad den varit
Dansrotundan är nu fri från alla bilar och den önskar de använda till det den är avsedd för. Här finns funderingar på att ordna marknader och evenemang som t.ex. till jul och midsommar. Foajén, entrén till biosalongen, skall byggas om till bostad. De försäkrar att ingenting skall rivas! Dock vet de i dagsläget inte hur de skall använda det gula huset längst ned i parken. Utomhus finns planer på att ordna ställplatser för husbilar och husvagnar.

Då de hittat saker och dokument från den tiden då Folkets Hus var en aktiv mötesplats finns tankar på ett museum. De är mycket intresserade av att komma i kontakt med personer som har minnen, bilder och annan dokumentation från den svunna tiden.

Titta in – dela med er
Alla åhörare var idel öra och märkbart tacksamma för att de två tar hand om ”vårt” Folkets Hus och Park och vi tackade dem med en stor applåd. Daniëlle och Edwin hälsar alla välkomna att titta in när de har vägarna förbi!

Marianne Jansson t.h. är en värdefull källa till Ställdalens historia och Folkets Hus storhetstid. Här i samspråk med Danielle

Sedan steg sorlet i salen och det var dags att få prata med alla och envar om allt annat än dagordningen och förse sig med en god bit av Bångbro Herrgårds smörgåstårta!

Vilken trevlig kväll! Förstår inte dem som tycker att årsmöten är tråkiga!

Text: Gittan Holmström
Bilder: Gittan Holmström om inte annat anges

Styrelsens sammansättning
Kjell Hansson, ordförande
Ewa-Leena Johansson, kassör
Erik Karlsson, sekreterare
Kicki Hendahl, ledamot
Arno Wilting, ledamot
Karl-Axel Karlsson, ledamot
Elin Hector, ersättare

Kommentarerna är avstängda