News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Årsmöte i Ställdalen

Årsmöte i Ställdalen

2017-04-03

Byalaget i Ställdalen har avslutat verksamhetsåret 2016.
Ordförande Bengt Andersson och sekreterare Vanja Karlsson såg till att dagordningen avverkades på rätt sätt.
Verksamhetsberättelsen delgavs mötesdeltagarna. Nämnas kan att kafe’et på måndagarna har besökts av sammanlagt 174 personer under 2016.
Ekonomiska berättelsen redovisades av kassör Eva-Leena Johansson. Hon kunde ge ett lugnande besked om att ekonomin är god.
Revisorna förordade ansvarsfrihet för styrelsen vilket medlemmarn beslöt.
Vid val av styrelse utsågs en ny ordförande då Bengt Andersson avsade sig fortsatt styrelsearbete. Till ny ordförande valdes enhälligt Christer Lindström. För övrigt skedde det inga ändringar i styrelsen vilket tyder på att Ställdalens Byalag fungerar bra.
Christer Lindström föreslog att man i nästa Ställdalsblad skulle uppmana byborna,framförallt yngre,att deltaga och komma med förslag till aktiviteter.
När den formella delen avslutats serverades kaffe och smörgåstårta.Nu ventilerades också händelser och funderingar kring framtiden.
Kopparbergarn lämnade mötet med goda förhoppningar om en bra framtid för Ställdalen.

Text: Thyra Lundell

Kommentarerna är avstängda