News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Årsmöte för Ställdalens Naturstudieklubb

Årsmöte för Ställdalens Naturstudieklubb

2022-03-28

Ställdalens Naturstudieklubb har avslutat år 2021 med ett årsmöte.

Ordförande Thyra Lundell hälsade 20 medlemmar välkomna till Församlingshemmet.

Deltagarna godkände dagordningen och ordförande bad om förslag till ordförande för årsmötet.

Gittan Holmström föreslogs och valdes att leda mötet.

Erik Karlsson föreslogs till sekreterare och valdes enhälligt.

Verksamhetsberättelse och kassaberättelsen föredrogs och godkändes.

Revisor Leif Ljungqvist läste revisionsberättelsen som godtags och styrelsen fick ansvarsfrihet för året 2021.

Thyra Lundell omvaldes till föreningens ordförande för 2022.

Styrelsen omvaldes med undantag av ett nyval, Erik Karlsson. Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen enligt följande. Vice ordförande Erik Karlsson, kassör Lars-Erik Pettersson, sekreterare Erik Karlsson. Övriga ledamöter, Kjell Hansson, Birgitta Palm Andersson och Kerstin Kuismin.

Ett antal kommitteer besattes också. Nämnas bör trivselgruppen, bestående av Kaija Remonen, Birgitta Ekmark och Maritta Karlsson (nyvald).

Undertecknad informerade om rapporter och övriga ärenden. Ett av ämnena var slåttern på Dansarbacken. Klubben består av många som har kommit upp i ålder och till slåttern behövs starka armar och ben så diskussionen rörde sig om det var möjligt att fortsätta eller om vi skulle avsäga oss uppdraget. Beslutet togs att klubben skulle åtaga sig skötseln åtminstone ett år till och hoppas med fler intresserade. Förslaget kom att vi kunde göra arbetet på två dagar istället för en. Uppdraget att inventera blivande ängsmark för kommunens räkning kommer att fortsätt även i år. Container för uppsamlade invasiva växter kommer att finnas i Ställdalen, kanske också i Kopparberg om det finns lämplig plats. Närmare information senare.

Deltagarna informerades om Bergslagens Fritidshelg 13-15 maj samt Rosenbergsdagarna 14-15 oktober.

Efter årsmötet serverades Nikkalouktasoppa som Kaija Remonen kokat. Mycket god.

Det fanns också plats för kaffe och kaka.

Mötet avslutades med dragning på årorna som hade sålts.

Så var det disk och städning kvar som trivselkommitten och några fler klarade av.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda