News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Årsmöte för SPF

Årsmöte för SPF Seniorerna

2017-02-10

Ett 25-tal medlemmar i SPF samlades för att genomföra ett årsmöte i onsdags.

IMG_0181_650px-1

Ordförande Birgitta Palm Andersson hälsade alla varmt välkomna.
En tyst minut för de medlemmar som avlidet under 2016 hölls.
Sedvanlig dagordning godkändes.

IMG_0175_650px-2

Bengt Birging valdes till ordförande för årsmötet.
En stabil ekonomi redovisades och revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötesdeltagarna gick på revisornas linje. Årsavgiften blev oförändrad.
Birgitta Palm Andersson omvaldes till ordförande för ännu ett år.
Styrelsen har diskuterat att försöka utöka antalet från 5 till 7 personer. Så blev också fallet då två nya anmälde sitt intresse nämligen Wera Pöchhacker och Annika Granberg Knaus. Mötet valde också Thomas Abrahamsson, Uno Svensson, Ulf Hildebrandt och Thyra Lundell till styrelsemedlemmar.
Platsen som revisorsersättare var vakant. Till den posten valdes Lars-Erik Pettersson.
Som föreningens representant i kommunens råd för funktionsnedsatta och pensionärer valdes
Inger Hilding. Inger var väl insatt i sin nya arbetsuppgift och informerade om dess verksamhet. Hon kommer att informera om vad som händer i rådet men efterlyste också frågor från SPF:s medlemmar som hon kunde ta upp och få svar på.
Bengt Birging avslutade årsmötet.

IMG_0194_650px-1

Birgitta hälsade Ljusnarsbergarnas Spelmän välkomna. Till fin musik intogs nu kaffe med goda smörgåsar.
Eftermiddagen avslutades med lottdragning innan det var dags att bege sig ut i gråvädret.
Så har SPF startat ett nytt verksamhetsår.
Ett konstiuerande möte hölls inom styrelsen efter årsmötet. Då valdes Ulf Hildebrandt till vice ordförande. Uno Svensson fortsatte som kassör och Thomas Abramsson blev föreningens sekreterare.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda