News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Årsmöte för Opera på Skärets Vänner

Årsmöte för Opera på Skärets Vänner

15-05-28
OPSKsVänner-002

Opera på Skärets Vänner höll sitt årsmöte givetvis på Skäret under lördagsförmiddagen. Efter att den sittande styrelsen beviljats ansvarsfrihet och förslag till en mindre ändring i stadgarna beslutades, invaldes inte mindre än fyra nya styrelsemedlemmar på grund av lika många avgångar.

OPSKsVänner-005

Här är sittande ordförande Wera Pöchhacker med den avgående sekreteraren Stina Gottliebsson vid sin sida och därjämte den nyinvalde Öistein Haugen.

OPSKsVänner-006

och här ser vi den avgående kassören Britt Wickman med vice ordförande Gertrud Axelsson. Både Stina och Britt har varit mångåriga styrelseledamöter och har nu begärt att få avgå och blev vederbördigt avtackade med blomsteruppsättningar och applåder. Stina Gottliebsson har dessutom skött om att Vännernas tidning Så(n)gbladet kunnat ges ut.

OPSKsVänner-018

Som ny kassör invaldes Liudmyla Kosma och till sekreterare valdes Leif Ström Lumholdt.

OPSKsVänner-014
Dessutom invaldes Kicki Kirvall Hanses som ordinarie styrelsemedlem. Frida Sandberg och Svein Haugen kvarstår som suppleanter jämte Sveins nyinvalde bror Öistein.
OPSKsVänner-017
Till sist informerade Jonas Karman om samarbetet med Rotary och planeringen inför sommarens föreställning och om att volontärer alltid är välkommna och behövs och Ulla Nyberg från Skärets Fastighetsförvaltning fortsatte att berätta om små och stora projekt och ombyggnader
på området för att sångare och publik ska få det ännu bättre i framtiden.

Text och foto: Monika Käller

Kommentarerna är avstängda