News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Årsmöte för NKBH

Årsmöte för NKBH

2017-04-05

Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening har haft årsmöte.

IMG_1434_650px-1

Många medlemmar hade mött upp. Enligt ordförande har medlemsantalet ökat betydligt under senare år.
NKBH:s ordförande Jan Pernstål hälsade alla välkomna och delgav dagordningen vilken godkändes av mötesdeltagarn.

IMG_1427_650px-1

Eva-Leena Johansson fick förtroendet att leda årsmötesförhandlingarna. Lennart Angelrot skrev protokoll.
En detaljrik och omfattande verksamhetsplan upplästes av Jan Pernstål.
Kassörens ekonomiska redovisning upplästes, godkändes och lades till handlingarna.
Revisornas berättelse rekommenderade medlemmarna att ge styrelsen ansvarsfrihet och det röstades igenom utan protester.
Jan Pernstål valdes om till ordförande för 2017. Några förändringar gjordes inte i styrelsen.
Medlemsavgiften för 2018 förblev oförändrad.

IMG_1433_650px-1

Med på dagordningen fanns en punkt som berörde Söörgården vid S Finnfall som kom i föreningens ägo 1979. Åhörarna fick en detaljrik och intressant genomgång för åren som gått.
Kammarkollegiet har slagit fast att den inte var någon donation utan en försäljning. Den har kostat föreningen stora pengar under åren framförallt i reparationer. Gården såldes under 2016.
Nu kan man lägga pengar och energi på föreningens grundverksamhet som museeverksamheten. Planer finns att åter öppna gruvgången i Kopparberg. Tyvärr har de undersökningar som gjordes för något år sedan ”korkat igen” gången, så det fodras en stor arbetsinsats för att få den tillgänglig igen. Hans Harnisch gruvmodell i arkivet skall kompletteras. I framtiden finns ett dräktmuseum på agendan. Föreningen har många kläder i sina förråd vilket utställningen på Blå Soffan gav en lite inblick i.
Mötet avslutades och det serverades kaffe och smörgås.

IMG_1437_650lpx-1

Under tiden som det avåts underhöll Ljusnarsbergarnas Spelmän med folkmusik.
Spelmännen gjorde en kaffepaus. Då fördelades ett rikt prisbord på de som köpt lotter.
2016 var avslutat för NKBH.s del och nu är det bara för styrelsen att ta tag i ett nytt verksamhetsår.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda