News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Arbetsdag på Sörgården

Arbetsdag på Sörgården

2014-07-10

Boningshuset 650px-1

I Södra Rundberget ligger fastigheten Sörgården.
Makarna Rolf och Lena Ahlkvist ägde gården under många år. Det var Rolfs föräldrahem.
De drev gården men stor omsorg för allt som växte och levde där. Skogen fick växa ifred. Avverkning skedde med stor omsorg.
För att fastigheten skulle få vara intakt och drivas enligt deras intentioner skänktes den till
Svenska Naturskyddsföreningen i Örebro Län.
Nu har man haft sin första arbetsdag där.

Kajsa650px-1

Kajsa Grebäck, hade kallat samman goda krafter.

Man började med att slå gårdstun och gångvägar till uthusen.

Kajsa liar 650px-1

Kajsa Grebäck och Sivert Juneholm använde lie.

Slåtterbalken 650px-1

Länsförbundets ordförande, Anders Ridderström, körde slåtterbalk.

Räfs 601px-1

Man började med att slå gårdstun och gångvägar till uthusen.

Gräslastn. 650px-1

 

Allt gräs räfsades undan och lades på kompost så att inte marken ska övergödas.

Fika 650px-1

Klockan 11 skedde en samling för att fira att man fått mottaga Sörgården.
Det skålades i Kopparbergs Cider.

Sivert pris får 650px-1

Sivert Juneholm erhöll ett diplom för sitt stora engagemang  för Svenska Naturskyddsförening. Han får välja ett träd på Sörgården som skulle bli en påtaglig hyllning för hans insats. Lindesbergskretsens, Agneta Nilsdotter, förärade honom ett bevis att man satt in en summa för trädplantering i länder där det behövs.

Stigpriset 650px-1

Anders Ridderström fick ett presentkort som innebar att han ska få märka upp en naturstig inom gårdens ägor som skall uppkallas efter honom.
Efter en stund kafferast och prat fortsatte arbete.
Kajsa berättade att man skulle engagera en person som skall inventera fastighetens växtbestånd. Då kommer man att gå ut med en inbjudan till allmänheten att få deltaga och lära sig hur växtinventering går till.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda