News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Akut foderbrist för betande djur i länet

Akut foderbrist för betande djur i länet

18-07-06
6-juli

– Länsstyrelsen startar foderförmedling

Värmen och torkan har gjort att det råder akut foderbrist i länet samtidigt som det finns marker som skulle kunna skördas och användas som foder. Därför vill Länsstyrelsen hjälpa till att förmedla kontakter, mellan markägare som har tillgång till marker som står outnyttjade och djurhållare som har behov av marker att skörda.

Den mycket torra och varma försommaren har inneburit att tillväxten av bland annat gräs som behövs som både sommarbete och vinterfoder blivit betydligt sämre än normalt. Läget är mycket besvärligt för många lantbrukare med torra beteshagar och vallskördar som inte kommer räcka för att täcka vinterbehovet. Eftersom torkan drabbat i stort sett hela landet och även närliggande länder kan det även bli svårt att få tag på tillräckligt med foder från andra håll. Foderbristen riskerar även att leda till ett djurvälfärdsproblem.

– Vi vill därför uppmana markägare som inte har egna djur att låta djurhållare ta skörd, eller om möjligt, beta marker som annars inte skulle nyttjas. Vår förhoppning är att denna förmedling ska underlätta för länets djurhållare i den akut rådande situationen, säger Magnus Ekelund, enhetschef för Djurskydd och Jordbruksstöd.

Mer om foderförmedlingen hittar du på webbsidan för förmedlingen

Handläggare

Magnus Ekelund
Länsstyrelsen i Örebro län
Enhetschef Djurskydd och Jordbruksstöd
010-224 83 80
Handläggare

Thomas Börjesson
Länsstyrelsen i Örebro län
Enhetschef Landsbygd och Näringsliv
010-224 84 20
Presskontakt

Anneli Larsson
Länsstyrelsen i Örebro län
Kommunikationsstrateg
010-224 87 71

Kommentarerna är avstängda