News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

5,5 miljoner till förbättrad integration

5,5 miljoner till förbättrad integration

2-januari

20 insatser har beviljats medel

Under 2017 har Länsstyrelsen i Örebro län beviljat så kallade TIA-medel till ideella föreningar, trossamfund och studieförbund. Totalt 20 insatser, till ett värde av 5,5 miljoner, har fått medel för att hjälpa asylsökande att komma in i det svenska samhället.

Från och med den 1 januari 2017 fick Länsstyrelsen i uppdrag av regeringen att arbeta med asylsökande. Uppdraget heter tidiga insatser för asylsökande (TIA) och syftar till att ge asylsökande en meningsfull vardag i väntan på sina beslut om uppehållstillstånd samt bidra till en snabbare etablering.

TIA-medel ska bidra med finansiering till aktörer som vill anordna riktade insatser för asylsökande. Aktörer ska främst tillhöra civilsamhället, (ideella föreningar, trossamfund och studieförbund) men även kommuner kan till viss mån ta del av TIA-medel. De insatsområden som regeringen vill fokusera på är: svenska samhället, svenska språket, arbetsmarknad och hälsa.

Under 2017 har 20 olika insatser beviljats stöd till ett sammanlagt värde av 5.5 miljoner kronor

– Vi har sett att pengarna har gjort nytta. Pengarna har använts till insatser som stärker de asylsökandes kunskaper i svenska, främjar deras hälsa, förbättrar deras kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och gör det lättare för dem att komma ut på arbetsmarknaden, säger Anabel Falkenström, integrationssamordnare på Länsstyrelsen i Örebro län.

Länsstyrelsen beviljar årligen även medel till länets kommuner, så kallade §37-medel, för insatser som stärker beredskap och kapacitet hos kommuner att ta emot nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande. Under 2017 har insatser som syftar till att få till stånd fler bostäder för nyanlända genom att stärka och stötta bostadsförsörjningen i kommunerna varit särskilt prioriterade. Totalt har åtta stycken insatser beviljats 3,7 miljoner kronor.

Medel beviljas även till insatser som stärker och utvecklar verksamheter med flyktingguider och familjekontakter, så kallade 37a-medel. Där har sex stycken ansökningar beviljats medel till en summa av 2,6 miljoner kronor.

Handläggare

Anabel Falkenström
Länsstyrelsen i Örebro län
Integrationssamordnare
010-224 84 61
Presskontakt

Göran Schultz
Länsstyrelsen i Örebro län
Kommunikationstrateg
0703-61 62 39

Länsstyrelsen i Örebro län
Pressrum
Twitter@LstOrebro

Beviljade TIA-medel Örebro 2017

Organisation
Kommun
Typ av insats

OK Järnbärarna
Ljusnarsberg kommun
Hälsa, svenska, samhälle

ABF
Karlskoga, Laxå, Lindesberg, Ljusnarsberg, Örebro
Arbetsmarknad, hälsa, samhälle

Sensus
Örebro
Hälsa, samhälle, svenska

Studieförbundet Vuxenskolan
Hallsbergs kommun (Hjortkvarn)
Samhälle, Arbetsmarknad, svenska

Svenska Kyrkan
Lindesberg (Fellingsbro och Frövi)
Svenska, hälsa, samhälle

ÖLIF
Karlskoga, Hallsberg, Örebro, Lindesberg
Hälsa, svenska, samhälle

Svenska kyrkan
Linde Bergslags församling
Svenska, samhälle, hälsa

Ljusnarsbergs Konstklubb
Ljusnarsberg kommun
Hälsa, svenska, samhälle

Hällefors Folkhögskola
Hällefors kommun
Svenska, samhälle, hälsa

Laxå kommun
Laxå kommun
Arbetsmarknad, svenska, samhälle

Möckelnföreningarna
Karlskoga kommun
Samhälle, hälsa, svenska

Studieförbundet Vuxenskolan
Lindesbergs kommun
Hälsa, svenska, samhälle

Studiefrämjandet Örebro Värmland
Askersund, Laxå, Hallsberg, Kumla, Karlskoga, Degerfors, Lindesberg samt Hällefors kommun
Samhälle, hälsa, svenska

Rädda barnen/Länsmuseet
Örebro kommun
Samhälle, svenska, hälsa

Svenska kyrkan Vedevåg
Lindesbergs kommun
Svenska, Samhälle, hälsa

Globulen
Lindesbergs, Örebro kommun
Samhälle, arbetsmarknad, svenska

Bilda Svealand
Örebro Kommun
Svenska, samhälle, hälsa

Studieförbundet Vuxenskolan
Laxå, Askersund kommun
Samhälle, Arbetsmarknad, svenska

Equmeniakyrkan
Lindesberg, Askersund,

Fellingsbro, Haga (Örebro), Nora
Svenska, arbetsmarknaden, hälsa

Kommentarerna är avstängda