News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

31 eller 21 i fullmäktige?

14-02-04

En lagändring gör det nu möjligt för mindre kommuner att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 21 ledamöter. Ljusnarsbergs Kommun har idag 31 ledamöter i fullmäktige och skulle kunna minska antalet till 21.

Vid 2010 års val behövdes i Ljusnarsberg 93 röster för en plats i kommunfullmäktige. Med 21 ledamöter skulle varje plats ha krävt 138 röster. Tröskeln för mindre partier blir alltså högre än förut. Det blir fler följder. Det är kommunfullmäktige som varje år ska besluta om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. Vid 21 ledamöter i fullmäktige krävs minst 12 för att få ett giltigt beslut. Kommunstyrelsens ledamöter är jäviga och får inte delta. Följden blir, att antalet medlemmar i kommunfullmäktige, som också är ledamöter i kommunstyrelsen, får vara högst 9. Kommunstyrelsen i Ljusnarsberg har idag 11 ledamöter,

21 ledamöter i fullmäktige leder alltså till, att kommunstyrelsen måste bli mindre än idag. I praktiken kommer detta att fungera som ännu en spärr för mindre partier. De får svårare än tidigare att vinna platser i kommunstyrelsen och därmed sämre möjligheter till insyn i och påverkan på besluten.

Ulf Hilding
Oppositionsråd Ljusnarsbergs Kommun

Kommentarerna är avstängda