Korta nyheter

Lördagen den 28 oktober 16:00
Bildvisning Bildvisning i Tingshuset i Kopparberg på söndag den 22:a oktober kl. 13.00 – 17.00
med PRO 25/10 och 26/10 OBS! Extra dag!

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Translate:

Debatt

Debatt

Kopparbergarn ger sig inte själv in i några politiska diskussioner, men politiken är en viktig del av vårt samhälle och därför lämnar vi utrymme även för seriös politisk debatt.

16-10-16
Framtidens nät eller framtidens brist på nät?
Debattartikel av Ulf Hilding
Den 30/11 släcker Telia ner telefonstationerna i Finnfall, Göklund, Näcktjärn, Stjärnfors och Älvhöjden inom Ljusnarsbergs Kommun. På Telias hemsida framställs det som en del av tillkomsten av framtidens telenät. För ett stort antal människor på kommunens landsbygd är den omedelbara följden, att de blir av med sina fasta teleförbindelser.
Forts…..

16-08-15
moderaterna

Socialbudgeten ingen löjlig fråga.
Ewa-Leena Johansson har förmånen att få lägga fram sina politiska åsikter på NA:s ledarsida. Jag får nöja mig med att skriva på debattsidan. Socialbudgeten ingen löjlig fråga

16-06-28
Trovärdig socialbudget 2017?

Ljusnarsbergs Kommun har under flera år överskridit sin socialbudget med mångmiljonbelopp. Allt tyder på, att det kommer att hända även i år. Och av samma orsaker som förut: Budgeten är från början så snålt tilltagen att den omöjligen kan räcka till.Läs hela debattinlägget Trovärdig socialbudget 2017

Skolan i Ljusnarsberg – ett framgångsinriktat förbättringsobjekt

Skolresultaten i Region Örebro ligger tydligt under riksgenomsnittet. I Ljusnarberg har resultaten varit ännu lägre och bland de lägsta i regionen. Inom Moderata Samlingspartiet har vi länge arbetet för en förbättring. Läs mera: Skolan i Ljusnarsberg ett framgångsinriktat förbättringsobjekt