mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm  

Trollingtävling på Ljusnarn

13-10-16

Dimman låg tät över sjön på söndagsmorgonen, så starten som var satt till 8:00 fick skjutas fram ett par timmar innan båtarna kunde gå ut från samlingsplatsen vid Djäkens. Men framåt dagen lättade dimman och solen flödade från en klarblå himmel.

Nora Gyttorp Fiskeklubb svarade för arrangemangen men tävlingen är öppen och ett mindre antal deltagare kom från andra håll, bland annat Ljusnarsberg. Totalt deltog 23 besättningar i tävlingen.Trolling är en fiskeform som vuxit starkt under senare år trots att den är ganska utrustningskrävande. Man får ha sex spön i vattnet från varje båt och med hjälp av tunga lod och så kallade pavaraner kan man sprida betena till olika djup och sidavstånd från båten. Elektronisk utrustning i form av bland annat ekolod och GPS är ett måste samt naturligtvis ett stort sortiment av beten för olika förhållanden.

Vid många fisketävlingar tillämpas regeln att eventuell fångst ska läggas på en mätbräda och fotograferas så att fiskens längd kan noteras och sedan ska fisken släppas tillbaka i sjön. Fiskarnas längder läggs samman och sörsta totalsumma vinner.Segrarna denna dag hette Team Kuling och de fick ihop 441 cm gädda, vilket var 1,5 meter mer än tvåan, 

Gäddkungen, som i sin tur slog trean, Mates med futtiga 3 cm.

Denna gång fick man dessutom ta i land fisken man fångat för kontrollmätning och eventuell vidareförädling till kattmat eller middagsrätt. Vad gäddan själv ätit den senaste tiden, vill en del gärna veta,och vid rensningen kunde man bland annat konstatera att en riktig kräfttjuv fått plikta med livet. 

Totalt blev det cirka 35 fiskar som noterades i tävlingen. Det låter kanske inte så illa, men med tanke på att mer än 120 spön varit igång under 6 timmar blir det genomsnittliga resultatet ändå ganska magert. Anmärkningsvärt är också att trots regelbunden isättning av öring i Ljusnarn rapporterades inte en enda fångst av den arten.

Noteras kan också att Team Bergman & Junttila, som efter tidigare tävlingar hade ledningen sammanlagt, nu halkade ner till fjärde plats. En deltävling återstår, så än finns chansen att förstaplatsen till sist beläggs av ett team från Ljusnarsberg!

Foto: Jan Östling och Gösta Bergman

Kommentera

mm mm